ACT (acceptance and commitment therapy) is een vorm van gedragstherapie die je helpt om een rijk en waardevol leven te creëren en tegelijkertijd de pijn te aanvaarden die het leven onvermijdelijk met zich meebrengt.

ACT doet dit door:

  • je vaardigheden aan te leren om effectief met lastige gedachten en gevoelens om te gaan, zodat deze minder impact hebben
  • je te helpen verhelderen wat waardevol en betekenisvol is (waarden) en vanuit daar actie te ondernemen die je leven te verrijkt.

Het kernbegrip van ACT is psychologische flexibiliteit. Dit is het vermogen om met volle bewustzijn in het huidige moment te zijn, daarbij open te staan voor je ervaring en te handelen naar je waarden. Eenvoudiger gesteld is het het vermogen om aanwezig te zijn, je open te stellen en te doen wat je moet doen. (Russ Harris 2010) Veel modellen van ACT onderscheid zes kernprocessen die bijdragen aan psychologische flexibiliteit. Ander modellen vatten de kernprocessen samen in drie kernprocessen. Ikzelf werk met de ACT-triflex (het model met drie kernprocessen). De afbeelding hieronder laat zien hoe de drie kernprocessen zich verhouden tot de zes kernprocessen:

Contact met het hier en nu: aandacht voor het huidige moment 

Waarden: je waarden kennen

Toegewijde actie: naar je waarden handelen

Zelf als context: flexibel omgaan met je zelfbeeld

Defusie: afstand nemen van gedachtes en gevoelens

Acceptatie: ruimte maken voor gedachtes en gevoelens