Voel je je down, wil je de deur liever niet uit en heb je nergens meer zin in? Gaat dit met periodes in je leven of is er een directe aanleiding voor? Als je last hebt van een depressie of van depressieve gevoelens en je wilt hier actief mee aan de slag, dan kan ik je daarbij helpen.

 

WAT IS EEN DEPRESSIE?

Een depressie is een stemmingsstoornis die zich kenmerkt door een verlies van levenslust of zware neerslachtigheid.

 

KENMERKEN VAN EEN DEPRESSIE

Het is niet altijd eenvoudig signalen van depressie te herkennen. De twee belangrijkste kenmerken van depressie zijn: neerslachtige stemming; duidelijk verlies aan interesse in (bijna) alle activiteiten.

Ook deze symptomen kunnen voorkomen:

  • eetproblemen (heel veel of heel weinig eten) of verandering in gewicht;
  • minder goed kunnen slapen of juist te veel slapen;
  • niet tot rust kunnen komen of juist geremd zijn;
  • vermoeidheid en verlies van energie;
  • overmatige schuldgevoelens of het gevoel waardeloos te zijn;
  • moeite met concentreren, traag denken en geen beslissingen kunnen nemen;
  • regelmatig denken aan de dood of zelfdoding.

Heb je ten minste vijf van deze negen symptomen? En duurt dit twee weken of langer? Dan is kan er sprake zijn van een depressieve stoornis.

 

DEPRESSIEVE GEVOELENS NA EEN SPECIFIEKE GEBEURTENIS

Mensen met depressieve gevoelens kunnen een ‘life event’ hebben meegemaakt wat deze gevoelens veroorzaakt. Meestal gaat het om het overlijden van een dierbare of het verbreken van een relatie.

 

WELKE TYPE MENSEN LOPEN MEER RISICO OP EEN DEPRESSIE?

Pas bevallen moeders, jongeren, huisartspatiënten, chronisch zieken, mantelzorgers en werknemers in stressvolle beroepen lopen meer risico op een depressie.

Mensen die onzeker zijn, last hebben van minderwaardigheidsgevoelens, een negatief zelfbeeld hebben of slecht tegen kritiek kunnen, lijken meer kans te hebben op een depressie.

Mensen die heel plichtsgetrouw zijn en een streng geweten hebben, kunnen zich snel schuldig voelen over datgene wat ze gedaan of juist nagelaten hebben.

En er zijn ook mensen die te hoge eisen aan zichzelf stellen en overdreven precies zijn. Hierdoor hebben ze regelmatig het gevoel dat ze falen, wat weer aanleiding is voor allerlei onzekerheid en minderwaardigheidsgevoelens.

Ten slotte, mensen die vinden dat ze snel afgewezen en niet begrepen worden, voelen zich als het om kritiek gaat te snel persoonlijk aangesproken. Ze zijn overdreven aardig, voortdurend op zoek naar genegenheid en bevestiging en stellen zich te afhankelijk op.

 

HOE VAAK KOMT HET VOOR?

Naar verwachting zal in 2030 depressie wereldwijd tot de top drie van aandoeningen met de grootste ziektelast behoren. In Nederland krijgt bijna 20 procent van de volwassenen (18-64 jaar) ooit in het leven te maken met een depressie.

 

HOE KAN PSYCHOLOGISCHE HULP ONDERSTEUNEN BIJ DEPRESSIEVE GEVOELENS?

Als je depressief bent, zit je in een spiraal van negatieve gedachtes en gevoelens. De kans is aanwezig dat je deze gedachtes en gevoelens voor de ‘waarheid’ aan gaat zien. Je belandt hierdoor gemakkelijk in gedragspatronen die je situatie verergeren. Bijvoorbeeld: jezelf terugtrekken, passiviteit, negativiteit naar jezelf. Ik help je om stappen te zetten die je situatie verbeteren. Daarnaast help ik je om weer in contact te gaan maken met wat voor jou belangrijk is, zodat je je energie en levenslust weer hervindt.