We zijn allemaal wel eens bang en dat is heel gezond. Het is een waarschuwing voor gevaar en helpt je om jezelf te beschermen. Maar wat nu als je vaak angstig bent op momenten dat er geen reële grond voor is en de angsten steeds meer je leven beheersen? Dan spreken we van een angststoornis. Angststoornissen komen vrij veel voor en kunnen allerlei vormen aannemen.

 

WAT IS EEN ANGSTSTOORNIS?

Een angststoornis is een psychische aandoening die zich kenmerkt door angstaanvallen. Als een angst geen reële grond heeft en de betrokken persoon er sociale problemen door ondervindt, is er sprake van een stoornis.

Er zijn verschillende soorten angststoornissen:

  • angststoornissen die ontstaan na een traumatische gebeurtenis
  • angststoornissen die gepaard gaan met paniekaanvallen
  • angststoornissen die verbonden zijn met de angst voor specifieke situaties of objecten
  • angststoornissen die te betrekking hebben op sociale contacten

 

KENMERKEN VAN EEN ANGSTSTOORNIS

  • Er zijn heftige angsten in het dagelijks leven zonder directe aanleiding
  • De angst blijft bestaan en gaat niet weg
  • De angst beperkt in het functioneren
  • Fysieke kenmerken zoals hartkloppingen, zweten, misselijk of benauwdheid
  • Vermijden van nieuwe of moeilijke situaties

 

WELK TYPE MENSEN LOPEN MEER RISICO OP EEN ANGSTSTOORNIS?

Een angststoornis begint vaak na een ingrijpende gebeurtenis, zoals een sterfgeval, ernstige ziekte, verhuizing of ontslag. Maar ook leuke dingen zoals een huwelijk of de geboorte van een kind kunnen de aanleiding zijn voor een angststoornis.

De volgende persoonlijke eigenschappen zijn van invloed of iemand wel of niet een angststoornis krijgt: slecht voor jezelf opkomen, moeilijk gevoelens kunnen uiten, of de neiging hebben problemen / conflicten uit de weg te gaan.

 

HOE VAAK KOMT HET VOOR?

Angst is een van de meest voorkomende psychische problemen. In Nederland heeft zo’n 1 miljoen mensen (20% van de bevolking) ooit met een angststoornis te maken.

 

HOE KAN PSYCHOLOGISCHE HULP ONDERSTEUNEN BIJ EEN ANGTSSTOORNIS?

Een angststoornissen gaat gepaard met veel lastige fysieke ervaringen en negatieve gedachtes. Het problematische is niet dat de angst op komt, maar hoe we er vervolgens op reageren.

We zijn gewend om de innerlijke ervaringen die gepaard gaan met angst negatief te evalueren en we zijn angstig voor de angstgevoelens zelf. Onze automatische piloot stelt bij het opkomen van angst alles is de weer om de angst te willen controleren. Maar pogingen om onze  innerlijke ervaringen onder controle te brengen hebben juist vaak een averechts effect: onze controlepogingen leveren juist extra angst op. Dit kan zelfs leiden tot een paniekaanval.

De gesprekken zijn er op gericht om een meer accepterende houding jegens innerlijke ervaringen aan te nemen zodat de angstreactie minder vat op je krijgt en er meer ruimte ontstaat voor de dingen die je echt belangrijk vindt in het leven, in plaats van te worden opgeslokt door de worsteling met negatieve gevoelens en gedachten.