Bij een burnout ben je gedurende langere tijd overbelast, waardoor je psychische en lichamelijke klachten hebt ontwikkeld. Spanningsklachten die jarenlang blijven bestaan of steeds terugkomen omdat er geen structurele oplossing wordt gevonden voor de disbalans tussen draagkracht en draaglast kunnen resulteren in een burnout.

 

WAT IS EEN BURNOUT?

Het centrale kenmerk van een burnout is emotionele uitputting. Je voelt je zowel geestelijk als lichamelijk uitgeput. Je hebt het gevoel dat de opgebrand te zijn, dat ‘de accu leeg is’ en hebt geen energie meer om je werk of andere taken of activiteiten aan te kunnen.

Dit zijn de belangrijkste symptomen van een burnout:

  • emotionele en fysieke uitputting
  • depersonalisatie (het gevoel ‘er niet echt te zijn’)
  • je minder bekwaam voelen in je functioneren.

 

WAARDOOR WORDT EEN BURNOUT VEROORZAAKT?

De oorzaak is heel divers en betreft vaak een combinatie van onderstaande factoren:

  • Persoonlijke eigenschappen: de lat hoog leggen voor jezelf en anderen, geen ‘nee’ kunnen zeggen, gebrekkige planningsvaardigheden, een slechte balans tussen werk en privé.
  • Kenmerken van je werk: onduidelijke taken, onduidelijke verantwoordelijkheden, de voortdurende druk om te presteren.
  • Kenmerken van het team waarin je werkt: conflicten, slechte sfeer, pesten, slecht doorspreken van afspraken, meerdere functies met strijdige belangen, weinig waardering.
  • Kenmerken van de organisatie waar je werkt: deze sluit niet goed aan bij de  persoon die je bent. Bijvoorbeeld een innovatieve organisatie met veel veranderingen.

 

HOE VAAK KOMT HET VOOR?

Burnout is een toenemend gezondheidsprobleem. 14 procent van de werknemers meldt jaarlijks burnout-klachten. Zo’n 5 procent van de beroepsbevolking komt als gevolg daarvan langdurig thuis te zitten.

 

HOE KAN PSYCHOLOGISCHE HULP ONDERSTEUNEN?

De begeleiding verloopt in twee fases. De eerste fase is volledig gericht op bijkomen en energieherstel. Je leert vaardigheden om te kunnen ontspannen en ik ga samen met je op zoek naar dingen die je energie geven.

De tweede fase is gericht op inzicht en verandering. We brengen samen in kaart welke interne en externe aspecten bij hebben gedragen aan het ontstaan van de klachten. Vervolgens maken we een plan van aanpak om veranderingen door te voeren.